torsdag, mars 22, 2007

Død, hvor er din brodd?

Jeg har nå opplevd to dødsfall i nær familie på et halvt år. Samtidig som det er trist, er det en trygghet å vite at jeg vil se dem igjen. Ved Kristus er seieren over døden et faktum, og evig liv står for døren for dem som tror på Ham.
I begge begravelsene har vi sunget denne salmen. Den er FANTASTISK!!

Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst
Hver morgen Han meg sender sitt ord med lys og trøst
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn
Jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn

Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær
Om jeg i dype daler må gå den tunge veg
Fra himlens høye saler Hans øye følger meg

Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest
Min synd jeg stilt bekjenner for Ham min høye gjest
Han gir meg himlens nåde og setter englevakt
For natten Han vil råde med hellig guddomsmakt

Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når
Mens lyset stilt nedbrenner fra Ham jeg hilsen får
Han gir meg stav i hånde Han gir meg trøst i sinn
Og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn

Ingen kommentarer: